Експериментальне обґрунтування використання гіпервисокочастотного випромінювання при травматичних і дистрофічних порушеннях у кістковій і хрящовій тканинах.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

1999

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертації запропоновано концепцію, що стосується терапевтичних можливостей раніше не використовуваного субміліметрового діапазону хвиль в області гіпервисокочастотного випромінювання. Створено алгоритм інформативних лабораторних тестів, який дозволив уперше експериментально обгрунтувати на інтактних тваринах енергетичний, анаболічний та імуномодулюючий ефект гіпервисокочастотного випромінювання. Створено спеціалізовану лазерну ГВЧ установку для медико-біологічних цілей. На моделях транскортикального дірчастого дефекту стегнової кістки і посттравматичної дистрофії хребтових сегментів, індукованої порушенням трофіки, виявлена здатність опромінення оптимізувати і стимулювати відновлювальні процеси. Установлено залежність ефективності гіпервисокочастотного опромінення від інтенсивності, сумарної дози, щільності біологічно активних точок на поверхні шкіри та стадії посттравматичного процесу. Проведено апробацію запропонованого нового фізіотерапевтичного методу на волонтерах, які хворіють на остеохондроз хребта. Розкрито фізико-хімічну сутність і виділено роль основних тригерних механізмів, що зумовлюють терапевтичний ефект гіпервисокочастотного випромінювання. Розроблено технологію застосування електромагнітних хвиль нетеплової інтенсивності для корекції імунологічних і метаболічних порушень. Розроблено новий науковий напрямок в області медико-біологічних знань, який доповнив арсенал немедикаментозних методів лікування ортопедо-травматологічних захворювань.

Опис

Ключові слова

лазер, випромінення, гіпервисокі частоти, метаболічні реакції, біологічний ефект, терапевтичний ефект, ортопедо-травматологічні захворювання, laser, radiation, ultra-high frequencies, metabolic reactions, biological effect, therapeutic effect, orthopedic and traumatological diseases

Бібліографічний опис

Маколінець В.І. Експериментальне обґрунтування використання гіпервисокочастотного випромінювання при травматичних і дистрофічних порушеннях у кістковій і хрящовій тканинах [Автореф. дис. д-ра мед. наук]. Одеса: Український НДІ медичної реабілітації та курортології; 1999. 37 с

Колекції