Ізольовані, множинні та поєднані пошкодження таза (травматична хвороба, метаболізм, оцінка важкості, прогноз, лікування)

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

1998

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Захищається 58 наукових робіт, 7 авторських свідоцтв і патентів, які відображають отримані результати лікуваня, клінічного та лабораторного дослідження 1167 постраждалих з ізольованими, множинними та поєдна- ними пошкодженнями таза. Здійснена оцінка стану метаболічних процесів у постраждалих з різної важкості пошкодженнями таза, ускладненим та неускладненим перебігом травматичної хвороби. Встановлено ступінь вираженості метаболічної відповіді на травму є пропорційною важкості пошкоджень і залежить від методів лікування і термінів їх здійснення. Визначені особливості патоге- нетичних механізмів розвитку і перебігу травматичної хвороби у постраж далих з пошкодженнями таза, встановлена оцінка важкості травм таза. Показано нестабільний характер пошкодження таза є показником до ургентної хірургічної допомоги, її здійснення забезпечує зниження ступе- ня вираженості та тривалості катаболічної фази процесів обміну. Розробле ний спосіб прогнозування травматичної хвороби. Створена патогенетично обгрунтована диференційована система на- дання спеціалізованої медичної допомоги постраждалим з ізольованою, множинною та поєднаною травмою таза, заснована на використанні у лікувальному комплексі гострого періоду травми розроблених засобів та способів стабілізації таза, апаратів та технології позаосередкового остео- синтезу, багатокомпонентної збалансованої інфузійно-трансфузійної те- рапії, активної тактики ведення на етапах у відповідності з характером та важкістю пошкоджень, прогнозом перебігу, що дозволило поліпшити на- слідки лікування та знизити летальність.

Опис

Ключові слова

таз, травма, політравма, травматична хвороба, метаболізм, оцінка важкості, прогноз, лікування, позаосередковий остеосинтез, pelvis, trauma, polytrauma, traumatic disease, metabolism, evaluation of severity, prognosis, treatment, extrafocal osteosynthesis

Бібліографічний опис

Пастернак В.М. Ізольовані, множинні та поєднані пошкодження таза (травматична хвороба, метаболізм, оцінка важкості, прогноз, лікування). [Автореф. дис. д-ра мед. наук]. Харків: Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка АМН України, 1998. 35 с.

Колекції