Первинне ендопротезування кульшового суглоба при асептичному некрозі голівки стегнової кістки

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

1999

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Захищається 12 наукових праць, присвячених розробці, обгрунту-ванню і клінічному впровадженню методики первинного ендопротезуван-ня кульшового суглоба при асептичному некрозі голівки стегнової кістки (АНГСК). На основі клінічних і рентгенологічних даних, а також даних, отриманих у результаті вивчення механічних властивостей голівки стегно-вої кістки в нормі і при АНГСК, сформульована концепція ендопротезу-вання, диференційованого за стадіями захворювання, відповідно до якої на ранніх стадіях протезування проводиться з використанням біполярного ендопротеза голівки стегнової кістки, на пізніх тотального ендопротеза кульшового суглоба. Використовувані при цьому оригінальні ендопротези системи "ОРТЭН", а також інструментарій для їхньої установки захищені Патентами України. Методика використана при лікуванні 48 пацієнтів з АНГСК. Проведено аналіз результатів лікування в терміни від одного до п'яти років. Позитивні клінічні результати отримані в 95,8% випадків, задовільні в 4,2% хворих при термінах лікування 109,95 ± 6,85 днів.

Опис

Ключові слова

кульшовий суглоб, асептичний некроз голівки стегнової кістки, лікування, ендопротези, біомеханіка, hip joint, aseptic necrosis of femoral head bone, cure, endoprosthesis, biomechanics

Бібліографічний опис

Олійник О.Є. Первинне ендопротезування кульшового суглоба при асептичному некрозі голівки стегнової кістки. [Автореф. дис. канд. мед. наук]. Харків: Харківський науково-дослідний інститут ортопедії і травматології ім. проф. М.І.Ситенка; 1999. 20 с.

Колекції