115149 СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТЯЖКИХ ФОРМ ХВОРОБИ ЕРЛАХЕР-БЛАУНТА У ДІТЕЙ .

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Винахід стосується ортопедії та травматології і може бути використаний при хірургічному лікуванні тяжких форм хвороби Ерлахер-Блаунта у дітей, заснований на визначенні тибіофеморального кута, виконанні остеотомії кісток гомілки на визначеному рівні, корекції зазначених кісток у бік, протилежний їх деформації, на кут, достатній для нормалізації розташування механічної осі нижньої кінцівки відносно центра колінного суглоба, і наступній фіксації гомілки апаратом зовнішньої фіксації на термін консолідації кісткових фрагментів, де додатково визначають латеральний кут нахилу дистальної суглобової поверхні стегнової кістки і медіальний кут нахилу проксимальної суглобової поверхні великогомілкової кістки та здійснюють одночасне блокування латеральної частини проксимальної наросткової зони великогомілкової кістки, а також блокування медіальної частини дистальної наросткової зони стегнової кістки у випадку вальгусної деформації її дистального епіметафіза або латеральної частини дистальної наросткової зони стегнової кістки у випадку варусної деформації дистального епіметафіза зазначеної стегнової кістки, при цьому у випадку вальгусної деформації дистального епіметафіза стегнової кістки корекцію кісток гомілки на рівні остеотомії виконують на кут, що дорівнює сумі тибіофеморального кута та кута деформації дистального епіметафіза стегнової кістки, а у випадку варусної деформації дистального епіметафіза стегнової кістки корекцію кісток гомілки виконують на кут, що дорівнює різниці тибіофеморального кута та кута деформації зазначеного епіметафіза стегнової кістки, при цьому на рівні остеотомії здійснюють елонгацію кісток гомілки у апараті зовнішньої фіксації із темпом - 1 мм за добу, починаючи через сім діб після завершення операції, а довжину, на яку необхідно виконати подовження кісток гомілки, визначають за рівнянням: L=0,7 (17-n); де: L - довжина, на яку необхідно виконати подовження кісток гомілки ураженої кінцівки, см; n - кількість років дитини на момент операції, і по досягненні необхідної довжини апарат зовнішньої фіксації стабілізують у даному положенні та після консолідації кісток у зоні остеотомії апарат демонтують, а у післяопераційному періоді здійснюють динамічне спостереження за хворим один раз на три місяці для визначення темпів корекції деформації дистального епіметафіза стегнової кістки, по досягненні якої блокування наросткової зони цієї кістки припиняють, а блокування проксимальної наросткової зони великогомілкової кістки припиняють по закінченні росту дитини.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на винахід №115149, UA, МПК A61B17/56 СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТЯЖКИХ ФОРМ ХВОРОБИ ЕРЛАХЕР-БЛАУНТА У ДІТЕЙ . Винахідник(и): Хмизов С.О.; Тарасенко В.Ф.; Єршов Д.В.; Рокутов В.С. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №a201505042; заявл. 25.05.2015; опубл. 25.09.2017, бюл. № 18/2017

Колекції