Клініко-експериментальне обгрунтування лікування внутрішньосуглобових переломів на фоні дії шкідливих факторів металургійного виробництва

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2004

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Клінічні дослідження базуються на лікуванні 254 хворих з внутрішньосуглобовими переломами кульшового, колінного та гомілковостопного суглобів, які були мешканцями м. Запоріжжя та довготривалий термін працювали на металургійному виробництві й 38 мешкали у районах міста, де гранично допустима концентрація окислу вуглецю, сірки, азоту, кремнію, фенолу та свинцю перевищувала норму в 1,8-5 раз. Для фіксації внутрішньосуглобових переломів проксимального відділу стегнової кістки розроблено стержневий апарат (патент України № 38701 А). Для лікування переломів виростків великогомілкової кістки розроблена методика з використанням модульної конструкції стержневого апарату (патент Україны № 30750). Результати порівняльної оцінки найближчих та віддалених результатів лікування хворих з внутрішньосуглобовими переломами ділянки гомілкостопного суглоба довели, що в основній групі має місце вищий процент задовільних результатів та більш низький процент незадовільних результатів порівняно з контрольною групою (Р<0,05). Отримані нами дані свідчать, що відновлення функції колінного чи гомілковостопного суглоба після внутрішньосуглобових переломів можуть бути обумовлені ранньою функцією суглобу у посттравматичному періоді та використанням комплексної медикаментозної терапії по розробленій схемі.

Опис

Ключові слова

внутрішньосуглобові переломи, шкідливі фактори металургійного виробництва, клінічні, експериментальні дослідження, intraarticular fractures, harmful factors of metallurgical works, clinical, experimental researches

Бібліографічний опис

Побєл А.М. Клініко-експериментальне обгрунтування лікування внутрішньосуглобових переломів на фоні дії шкідливих факторів металургійного виробництва. [Автореф. дис. д-ра мед. наук]. Харків: Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України; 2004. 41 с.

Колекції