Застосування гідроксилапатитної кераміки, збагаченої іонами срібла, для пластики кісткових порожнин (експериментально-клінічне дослідження)

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2001

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертації представлено дані комплексного експериментально-клінічного дослідження гідроксилапатитної кераміки, збагаченої іонами срібла, яке введене в структуру кераміки градієнтно та рівномірно з концентрацією 0,5; 1,0 та 2,0 ваг%. В експериментах при культивуванні мезенхімальних клітин та кістково-го мозку в присутності гранул ГАП, збагаченого сріблом, встановлена його біосумісність та відсутність цитотоксичної дії. Бактеріологічними дослідженнями доведена його бактерицидна дія на St. aureus, Ps. aerogunous та Е. coli з найбільш вираженим ефектом на E. coli. Показано, що ефект бактерицидної дії був більшим з підвищенням концентрації срібла та при градієнтному розташуванні срібла у структурі кераміки. Максимально вираженим був ефект порошку гідроксилапатиту. Встановлено, що гідроксилапатит зі сріблом не порушує направленості остеорепаративного процесу у кістковій порожнині. Проте відмічається відставання у формуванні кісткового регенерату при використанні градієнтної форми кераміки. Темпи кісткоутворення та площі знов сформованої кісткової тканини навколо гранул гідроксилапатиту зі сріблом у інфікованій St.aureus кістковій порожнині були набагато більшими, ніж при гідроксилапатиті без срібла. Проведено успішну апробацію гідроксилапатиту зі сріблом у клініці при лікуванні 15 хворих з інфікованими кістковими порожнинами та при високому ступені ризику післяоперційного запального ускладнення кісток.

Опис

Ключові слова

гідроксилапатит, збагачений сріблом, кісткова пластика, неінфіковані та інфіковані кісткові порожнини, hydroxyapatite enriched with silver, bacterial effect, bone cavities, osteoreparation, surgical treatment, inflammatory bone diseases

Бібліографічний опис

Фархан Махмуд Махмуд. Застосування гідроксилапатитної кераміки, збагаченої іонами срібла, для пластики кісткових порожнин (експериментально-клінічне дослідження). [Автореф. дис. канд. мед. Наук]. Харків: Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України; 2001. 20 с.

Колекції