114597 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ СТЕГНОВИХ КІСТОК У ДІТЕЙ З НЕЗАВЕРШЕНИМ РОСТОМ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для хірургічного лікування деформацій стегнових кісток у дітей з незавершеним ростом містить металеву трубку і встановлений з можливістю аксіального переміщення в ній стегновий стержень, з розташованими на них блокуючими і антиротаційними елементами. Металева трубка на проксимальному кінці додатково оснащена телескопічним фіксатором шийки стегнової кістки, виконаним у вигляді втулки з зовнішньою різьбою і шийкового стержня, один кінець якого встановлений вільно в порожнині втулки, а другий - в похилому наскрізному отворі, виконаному в трубці співвісно осі шийки зазначеної кістки. На проксимальному наконечнику трубки виготовлена внутрішня різьба з розміщеним в ньому затискним гвинтом з можливістю взаємодії з шийковим стержнем.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №114597, UA, МПК A61B17/72 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ СТЕГНОВИХ КІСТОК У ДІТЕЙ З НЕЗАВЕРШЕНИМ РОСТОМ. Винахідник(и): Хмизов С.О., Пашенко А.В., Ковальов А.М. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201610052; заявл. 03.10.2016; опубл. 10.03.2017, бюл. № 5/2017.

Колекції