Особливості перебігу та лікування хворих на післятравматичний остеомієліт, що потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2001

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Робота є першою в Україні, в якій на значному клінічному матеріалі розглянуті питання особливостей перебігу кістково-гнійної інфекції та лікування хворих на післятравматичний остеомієліт, мешканців районів потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. На підставі клінікорентгенологічних та лабораторних досліджень виявлено, що клінічний перебіг післятравматичного остеомієліту у хворих, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС більш тяжкий та затяжний, а імунологічні, біохімічні та інші патофізіологічні показники змін гомеостатичних функцій організму у таких пацієнтів також більш виражені. Проведені мікробіологічні та серологічні дослідження свідчать про суттєве збільшення після аварії на ЧАЕС частоти гемолітичного стрептокока групи А та частки багатокомпонентних мікробних асоціацій грамнегативних бактерій. При імунологічних дослідженнях з'ясовано, що по мірі збільшення терміну після аварії на ЧАЕС зміни кількісних та якісних показників Т-клітинного імунітету у опромінених хворих посилюються. Розроблена система комплексного лікування хворих на післятравматичний остеомієліт, що потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС; досліджена ефективність та доцільність застосування фторхінолонів при антабіотикотерапії; розроблені принципи імунотерапії для хворих на остеомієліт, які зазнали дії радіаційних факторів.

Опис

Ключові слова

післятравматичний остеомієліт, довгі кістки, іонізуюче випромінення, імунний статус, антибактеріальна терапія, комплексне лікування, posttraumatic osteomyelitis, long bones, ionizing radiation, immune status, antibacterial therapy, complex treatment

Бібліографічний опис

Ліненко О.М. Особливості перебігу та лікування хворих на післятравматичний остеомієліт, що потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. [Автореф. дис. канд. мед. наук]. Київ: Інститут травматології та ортопедії АМН України. Київ; 2001. 21 с.

Колекції