105312 ЕНДОПРОТЕЗ МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКА.

Анотація

Ендопротез міжхребцевого диска містить шарнірно з'єднані між собою і виготовлені із біоінертного матеріалу, наприклад штучного сапфіра, дві розміщені одна над одною верхню і нижню пластини, на останній із яких виконана напівсферична виїмка. На верхній пластині з боку, зверненого до нижньої пластини, виконано додаткову напівсферичну виїмку, аналогічну за формою виїмці нижньої пластини, а шарнірне з'єднання обох пластин являє собою кулю, встановлену в виїмках цих пластин, при цьому останні мають крізні отвори, а верхня і нижня частини кулі розташовані за межами крізних отворів з можливістю взаємодії із анатомічними западинами замикальних пластин суміжних з ними хребців.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №105312, UA, МПК A61B17/56; A61F2/44 ЕНДОПРОТЕЗ МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКА. Винахідник(и): Левшин О.А., Литвинов Л.А., Радченко В.О., Волошин О.В., Слюнін Є.В., Тимченко І.Б., Левшина Н.М., Голухова А.Г. (UA), (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201509616; заявл. 05.10.2015; опубл. 10.03.2016, бюл. №5.

Колекції