Хірургічне лікування переломів і переломо-вивихів проксимального відділу плечової кістки

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2003

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена розробці методик хірургічного лікування переломів і переломо-вивихів проксимального відділу плечової кістки. На підставі проведених топографо-анатомічних досліджень були розроблені малотравматичні засоби відкритого вправлення передніх переломо-вивихів. Для фіксації кісткових уламків проксимального відділу плечової кістки був запропонований малотравматичний стабільний компресійний пристрій для остеосинтезу. На підставі біомеханічних досліджень обґрунтовано застосування розробленого пристрою при переломах цієї анатомічної ділянки. Клінічна апробація розроблених методик хірургічного лікування у 49 хворих з переломами і переломо-вивихами проксимального відділу плечової кістки з удосконаленою системою післяопераційної реабілітації призвела до суттєвого, статистично значимого покращення результатів лікування. При використанні запропонованих методик хірургічного лікування не отримано жодного випадку асептичного некрозу голівки плечової кістки.

Опис

Ключові слова

проксимальний відділ плечової кістки, перелом та переломо-вивих, хірургічне лікування, металоостеосинтез, асептичний некроз голівки плечової кістки, proximal humerus, fracture, fracture-dislocation, surgical treatment, metal osteosynthesis, avascular necrosis of humeral head

Бібліографічний опис

Прозоровський Д.В. Хірургічне лікування переломів і переломо-вивихів проксимального відділу плечової кістки. [Автореф. дис. канд. мед. наук]. Харків: Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України; 2003. 20 с.

Колекції