Оперативне лікування переломів надколінка

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2001

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена питанням підвищення якості лікування пацієнтів з переломами надколінка. Клінічний розділ склали спостереження над 145 хворими. Порівняльно-анатомічне дослідження було здійснене на 100 трупах.. Розроблена клініко-рентгенологічна класифікація переломів надколінків. Лікувально-функціональний ортопедичний апарат, універсальна пластина для остеосинтезу, пристрій та універсальні репонуючі щипці для закритої репозиції й компрессії уламків надколінка. Експериментальне дослідження здійснене на 42 біоманекенах (трупах) з метою вивчення механогенезу переломів та апробації пристрою і пластини. Результатом дисертаційного дослідження стада розробка нами нових методів оперативного лікування надколінка та спеціальних медичних інструментів: 1. Операції поєднання двошарового черезкісткового шва та подвійного кисетного шва при поперечних та поздовжніх переломах надколінка. 2. Закритого позавогнищевого стабільного остеосингезу великофрагментарних переломів надколінка за допомогою пристрою нашої конструкції, а при уламчатих переломах надколінка з використанням універсальної металевої пластини. 3. У післяопераційному періоді хворим літнього віку, у яких перелом надколінка поєднувався з переломом верхньої кінцівки іммобілізацію і розробку рухів, дозоване навантаженняздійснювалилікувально-функціональнимортопедичнимапаратом. Це дало змогу підвищити ефективність лікування переломів надколінків і отримати хороші результати у 83% випадків.

Опис

Ключові слова

надколінок, перелом, хірургічне лікування, стабільний остеосинтез, універсальна пластина, patella, fracture, surgical treatment, stable fixation, universal plate

Бібліографічний опис

Сандживсінгх Рамлочан. Оперативне лікування переломів надколінка. [Автореф. дис. канд. мед. наук]. Київ: Інститут травматології та ортопедії АМН України, Київ, 2001. 21 с.

Колекції