Відновлення стабільності таза при ушкодженнях та захворюваннях крижово-клубових суглобів

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2002

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

В дисертації з позицій системного підходу розроблено новий напрямок у вивченні патомеханіки нестабільності таза. Для визначення ролі зв’язок крижово-клубових суглобів в збереженні стабільності таза був розроблений оригінальний спосіб їх експериментального дослідження та пристрій для його здійснення. Отримані в експерименті дані дозволили розробити математичну модель та концепцію нестабільності таза. Запропонована тривимірна модель таза, яка створена з використанням методу кінцевих елементів основана на комп’ютерній обробці отриманих даних ядерної магнітно-резонансної томографії. На основі концепції нестабільності таза відповідно даних експериментальних, клінічних. рентгенологічних та ЯМР-томографічних досліджень розроблено алгоритм діагностики та лікування ушкоджень крижово-клубових суглобів. Застосування комбінації позаосередкового та заглибного остеосинтезу дозволило оптимізувати лікування вертикально нестабільних та поліфрагментарних ушкоджень крижово-клубових суглобів. Тактика лікування деструктивно-дистрофічних, запальних та пухлинних уражень крижово-клубових суглобів визначалась формою порушень біомеханіки поясу нижніх кінцівок. Застосування математичної моделі таза для диференціації підходів до відновлення стабільності таза дозволило обгрунтувати систему радикально-зберігаючих та реконструктивних операцій для лікування захворювань крижово-клубових суглобів.

Опис

Ключові слова

крижово-клубовий суглоб, стабільність таза, метод кінцевих елементів, концептуальна модель, лікування, sacroiliac joint, pelvic stability, finite elements method, conceptual model, treatment

Бібліографічний опис

Істомін А.Г. Відновлення стабільності таза при ушкодженнях та захворюваннях крижово-клубових суглобів. [Автореф. дис. д-ра мед. наук]. Харків: Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України; 2002. 36 с

Колекції