Реконструктивно-відновлювальні операції при пошкодженнях хребта з використанням гідроксилапатитної кераміки (експериментально-клінічне дослідження)

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2003

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

В дисертації на основі системного підходу, концептуального обґрунтування, експериментальних, морфологічних та біомеханічних досліджень, а також методів математичного моделювання розроблено новий напрямок у хірургічному лікуванні травматичних ушкоджень хребта з використанням ГАП. В експериментах на 186 білих лабораторних щурах обґрунтована доцільність диференційованого застосування гранул, порошку та щільних зразків ГАП при різних видах травматичних ушкоджень хребта – тіл хребців, міжхребцевих дисків та при їх сумісному ушкодженні. Математичне моделювання з використанням методу кінцевих елементів дало можливість не тільки планувати, але й прогнозувати результати хірургічних втручань при травматичних ушкодженнях хребта. Розроблені основні принципи стабілізуючих операцій, а також інструментарій, рекомендації і схеми хірургічного лікування травматичних ушкоджень хребта з використанням ГАП. Прооперовано та проведено аналіз результатів лікування 91 пацієнта з різноманітними видами ушкоджень грудного та поперекового відділів хребтового стовпа.

Опис

Ключові слова

травматичні ушкодження хребта, гідроксилапатит, морфологія, біомеханіка, математичне моделювання, метод кінцевих елементів, концептуальна модель, лікування, traumatic injuries of the vertebral column, hydroxylapatite, morphology, biomechanics, mathematical modeling, finite elements method, conceptual model, treatment

Бібліографічний опис

Шимон В.М. Реконструктивно-відновлювальні операції при пошкодженнях хребта з використанням гідроксилапатитної кераміки (експериментально-клінічне дослідження). [Автореф. дис. д-ра мед. наук]. Харків: Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України; 2003. 36 с.

Колекції