Лікування переломів дистального метаепіфізу кісток передпліччя методом дистракції

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

1998

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена питанням лікування нестабільних переломів дистального метаепіфізу кісток передпліччя методом дистракції. З’ясовано, що при загальноприйнятій методиці дистракції за п’ясткові кістки кисті та кістки передпліччянадистальномукінціпроменевої кістки виникаютьтангенціальні сили,якізміщують дистальний відламок її у фронтальній площині В результаті теоретикомеханічних та експериментальних досліджень визначена оптимальна схема проведення базових спиць через п’ясткові кістки кисті та проксимальний відділ ліктьової кістки, яка поліпшує якість репозиції відламків, зменшує травматичність оперативного втручання. В роботі обгрунтовано диференційний режим дистракції залежно від характеру пошкоджень дистального кінця кісток передпліччя. Запропонована удосконалена методика дистракційного остеосинтезу нестабільних переломів дистального метаепіфізу кісток передпліччя дозволяє поліпшити результати лікування потерпілих з відновленням функції кінцівки в найбільш короткий термін після травми.

Опис

Ключові слова

дистальний метаепіфіз кісток передпліччя, променевозап’ястковий суглоб, лікування методом дистракції, критерії вибору хірургічної тактики, fractures of distal metaepiphysis of bones of forearm, radiocarpal joint, treatment by distraction method, criteria of a choice of surgical tactics

Бібліографічний опис

Абу Дахер Ахмад Алі. Лікування переломів дистального метаепіфізу кісток передпліччя методом дистракції. - [Автореф. дис. канд. мед. наук]. Харків: Харківський інститут удосконалення лікарів. Харківський державний медичний університет, Харків, 1998. 18 с.

Колекції