137245 Інструмент для побічного вимірювання міжтілового проміжку при ендопротезу ванні міжхребцевого диска.

Анотація

Інструмент для побічного вимірювання міжтілового проміжку при ендопротезуванні міжхребцевого диска, що містить набір пластинчастих шаблонів різних їх типорозмірів, кожний із яких має монтажне гніздо для з'єднання його з тримачем, згідно з корисною моделлю, кожен із шаблонів оснащений додатковим монтажним гніздом, а кожне із зазначених гнізд виконане на відповідній бічній грані шаблона у вигляді симетрично розташованих одна від одної крізних вертикальних виїмок жолобоподібної форми, а тримач виконаний у вигляді шарнірно з'єднаних між собою двох бранш, на передніх частинах яких закріплені притискачі за формою, що ідентична формі крізних виїмок шаблонів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №137245, UA, МПК A61F 2/44 (2006.01), G01B 5/004 (2006.01).Інструмент для побічного вимірювання міжтілового проміжку при ендопротезу ванні міжхребцевого диска. /Корж М.О., Радченко В.О., Сіренко О.О., Питкіна А.С., Тимченко І.Б., Волошин О.В., Слюнін Є.В., Крохмаль А.В., Соловьов С.В. (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка№u201903595; заявл. 08.04.2019; опубл. 10.10.2019, бюл. № 19/2019.

Колекції