Перебіг та лікування хронічного остеомієліту довгих кісток верхньої кінцівки

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2002

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена актуальному питанню оптимізації лікувального процесу та покращення результатів лікування хворих на хронічний остеомієліт довгих кісток верхньої кінцівки. В роботі проаналізовані результати обстеження та лікування 119 хворих на хронічний остеомієліт довгих кісток верхньої кінцівки, що перебували в клініці кістково-гнійної хірургії Інституту травматології та ортопедії Академії медичних наук України, які були розподілені на основну і контрольну групи. З метою визначення деяких біохімічних показників обміну сполучної тканини та імунного статусу в якості контролю брались ще дві групи по 30 клінічно здорових осіб. Використовували клінікорентгенологічні, мікробіологічні, імунологічні, біохімічні та статистичні засоби дослідження. В 78,06% випадків етіологічним фактором розвитку захворювання є Staphylococcus aureus. Отримані дані показують, що розвиток патологічного процесу супроводжується метаболічними порушеннями в органічній основі кісткової тканини та зрушеннями як клітинних, так і гуморальних факторів імунітету. Метод консервативного лікування складався із низки компонентів, кожен з яких здійснювався відповідно показань як в до-, так і в післяопераційному періоді. Всім хворим після клініко-рентген-лабораторного обстеження та передопераційної підготовки виконувались оперативні втручання, спрямовані на ліквідацію гнійно-некротичного процесу та відновлення функції кінцівки. Комплексний індивідуальний підхід у лікуванні, з урахуванням особливостей перебігу хронічного остеомієліту довгих кісток верхньої кінцівки, дозволив досягти в усіх хворих безрецидивного перебігу цього важкого захворювання.

Опис

Ключові слова

хронічний остеомієліт, довгі кістки верхньої кінцівки, Staphylococcus aureus, біохімічні показники, імунний статус, оперативні втручання, chronic osteomyelitis (CO),, long bones of upper extremity (LBUE), Staphylococcus aureus, biochemical findings, immune status, surgical intervention

Бібліографічний опис

Івченко Д.В. Перебіг та лікування хронічного остеомієліту довгих кісток верхньої кінцівки. [Автореф. дис. канд. мед. наук]. Київ: Інститут травматології та ортопедії АМН України; 2002. 19 с.

Колекції