58275 СПОСІБ ПІДБОРУ ТИПОРОЗМІРУ НІЖКИ ТОТАЛЬНОГО ЕНДОПРОТЕЗА КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2003

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб підбору типорозміру ніжки тотального ендопротеза кульшового суглоба виконують методом комп'ютерної графіки шляхом виконання масштабної рентгенографії проксимальної частини стегнової кістки в передньо-задній та бічній проекціях. На отриманих рентгенограмах, в залежності від форми каналу стегнової кістки та максимально можливої довжини ніжки ендопротеза, визначають рівні гомографічних зрізів, виконують комп'ютерні томограми на цих рівнях, вводять в комп'ютер зображення з цих томограм, а також графічні зображення поперечних перерізів ніжок тотальних ендопротезів кульшового суглоба і визначають максимальну площу контакту між зовнішньою поверхнею ніжки ендопротеза та поверхнею каналу стегнової кістки.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. №58275, UA, МПК A61B6/00; A61F2/32 СПОСІБ ПІДБОРУ ТИПОРОЗМІРУ НІЖКИ ТОТАЛЬНОГО ЕНДОПРОТЕЗА КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА. Винахідник(и): Філіпенко В.А.; Петренко Д.Є.; Конарєва Н.М. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №2002118906; заявл. 08.11.2002; опубл. 15.07.2003, бюл. № 7/2003.

Колекції