97998 ПРИСТРІЙ ДЛЯ БІОПСІЇ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2015

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для біопсії містить трубчастий троакар, передній робочий кінець якого виконаний заглушеним і загостреним, а другий з'єднаний з тримачем, а також встановлений рухомо в троакарі заглушений спереду порожнистий ніж, з'єднаний з руків'ям, при цьому на середніх частинах троакара і ножа виконані суміщені між собою вікна, а переднє ребро вікна ножа оснащене різальною кромкою. Вікна в троакарі і ножі виконані продовженими до передніх їх кінців і утворюють односхідчастий уступ в площині розташування поздовжніх їх осей, ніж встановлений з можливістю фіксованого повороту на 180°. Тримач оснащений напівкруговим пазом, виготовленим на його торці, а в зазначений паз встановлений стрижень, що закріплений на руків'ї ножа, при цьому на бічних ребрах вікна ножа додатково виконані різальні кромки.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №97998, UA, МПК A61B17/34; A61B10/02 ПРИСТРІЙ ДЛЯ БІОПСІЇ. Винахідник(и): Радченко В.О., Куценко В.О., Попов А.І., Перфільєв О.В. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка № u201412337; заявл. 17.11.2014; опубл. 10.04.2015, бюл. № 7/2015.

Колекції