46957 Спосіб непрямої оцінки функціонального стану опорно-рухової системи людини

Анотація

Корисна модель відноситься до медицини, а саме, до діагностики функціонального стану опорно-рухової системи людини. Завдання даної корисної полягає у створенні способу непрямої оцінки стану опорно-рухової системи людини, який дозволяє отримувати диференційовану характеристику того або іншого сегмента зазначеної системи і виявити в ньому наявність ушкоджень і, таким чином, підвищити його функціональні можливості, і діагностичну цінність. Для цього, в способі непрямої оцінки, заснованому на реєстрації на статографі кривої переміщення загального центра мас пацієнта, додатково виконують, за допомогою комп’ютерної програми, перетворення кривих переміщення загального центра мас в амплітудно-частотну характеристику коливань зазначеного центра мас, вимірювання антропологічних параметрів пацієнта – ваги і довжини кожного досліджуваного сегмента системи, а також зріст людини і розраховують, на підставі даного вимірювання амплітуди і частоти власних коливань кожного сегмента, порівнюють значення фактичних амплітуд коливань загального центра мас в діапазонах частот, що відповідають частоті коливань досліджуваного сегмента, з розрахунковим значенням амплітуди коливань даного сегмента і при величині амплітуди коливань загального центра мас менш 30 % від величини розрахункової амплітуди коливань досліджуваного сегмента, або при відсутності взагалі фактичної амплітуди коливань, діагностують наявність ушкодження в даному сегменті опорно-рухової системи.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Колекції