115718 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ І КОРЕКЦІЇ ПАТОЛОГІЧНОЇ СТОПИ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб визначення показників стану і корекції патологічної стопи включає закріплення на установці стопи в просторовому положенні при вертикальному розташуванні нижньої кінцівки, корегування патологічного її стану шляхом примусової деформації стопи в бік нормального її положення до моменту, що передує виникненню больового синдрому, вимірювання кута зазначеної деформації і наступному порівнянні його з заданим. Додатково визначають зусилля примусової деформації у процесі корегування стопи, витримують її при даних показниках корекції 5-10 хв., а у випадку наявності болю в проміжку цього часу показники корекції - кут і зусилля деформації, зменшують на 10-15 відсотків.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №115718, UA, МПК A61F5/01 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ І КОРЕКЦІЇ ПАТОЛОГІЧНОЇ СТОПИ. Винахідник(и): Корольков О.І., Шишка І.В., Казачкова Д.О., Кикош Г.В., Рахман П.М. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201611213; заявл. 07.11.2016; опубл. 25.04.2017, бюл. № 8/2017.

Колекції