126691 Спосіб відновлення симетричності ходи людин

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2018-06-25

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до медицини, а саме до ортопедії і травматології, і може бути використаний для відновлення симетричності ходи людини після лікування пошкоджених фрагментів нижніх його кінцівок – кісток, суглобів, м'язів тощо. Завдання даної корисної моделі полягає у створенні способу відновлення симетричності ходи людини, який покращує результати реабілітації пацієнта, а саме зменшення його строку, а також локомоції рухів, збільшення коефіцієнту ритмічності ходи шляхом точності оцінювання чинників ходи, і не сприяє виникненню вторинних захворювань нижніх кінцівок. Для цього, в способі відновлення симетричності ходи, заснованому на визначенні контрольних показників симетрії ходи у вигляді часу опори здорової кінцівки і доведенні симетричності ходи ушкодженої кінцівки до здорової, реєструють додатково такі показники порушення ходи, як кути згину кульшового, або колінного, або надп’ятково-великогомілкового суглобів на бігової доріжки тредбана за визначену кількість сеансів проведення циклів реабілітації.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель №126691 UA. МПК – А61В5/103, А61В5/11, А61Н1/00. Спосіб відновлення симетричності ходи людини / Тяжелов О.А., Фіщенко О.В., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д., Браніцький О.Ю (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка НАМНУ»). Заявка u201802003 від 26.02.2018. – Опубл. 25.06.2018. –Бюл. № 12.

Колекції