115510 Спосіб хірургічного лікування деформацій стегнових кісток у дітей з незавершеним ростом

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2017

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб хірургічного лікування деформацій стегнових кісток у дітей з незавершеним ростом, при якому виконують остеотомію кістки на визначених ділянках і нормалізацію осьових її параметрів. Вводять в кістково-мозковий канал кістки центруючу трубку. В трубку встановлюють з можливістю аксіального переміщення в ній стегновий стержень з розташованими на ньому і трубці блокуючими і антиротаційними елементами. Фіксують трубку і стержень на відповідних ділянках кістки. Використовують центруючу трубку з попередньо виготовленим на ній похилим отвором, вісь якої співпадає з віссю шийки стегнової кістки. Через зазначений отвір трубки формують канал в шийці і голівці кістки довжиною, що перевищує зону росту голівки на 10-15 мм. В зазначений канал вводять втулку із зовнішньою різьбою, в порожнину якої встановлюють з можливістю вільного переміщення щодо неї шийковий стержень. Латеральний кінець якого фіксують з проксимального кінця трубки затискним гвинтом.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №115510, UA, МПК A61B17/56; A61B17/72 Спосіб хірургічного лікування деформацій стегнових кісток у дітей з незавершеним ростом [UA] /Винахідник(и): Корж М.О., Хмизов С.О., Пашенко А.В. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка № u201607841; заявл. 15.07.2016; опубл. 25.04.2017, бюл. № 8/2017.

Колекції