134650 Спосіб діагностики дисфункції крижово-клубового суглоба хребта.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб діагностики дисфункції крижово-клубового суглоба хребта заснований на пальпаторному тестуванні визначених груп м'язів і зв'язок, що оточують суглоб, і подальшому виявленні наявності або відсутності тих або інших патологічних змін в останньому на основі визначення місць болю в ділянках протестованих м'язів і зв'язок та місць іррадіації болю. Додатково здійснюють рентгенометрію даного суглоба в положенні пацієнта стоячи в двох проекціях - сагітальній і фронтальній. Фіксують такі рентгенометричні показники як: асиметрію ширини суглобових щілин зліва та справа у вентральній, медіальній та дорсальній третині кожної із щілин, нахили таза і крижа у фронтальній площині, а також стан сегментарного лордозу L5-S1 в сагітальній площині. При асиметрії ширини суглобових щілин в будь-якій їх третині більш ніж на 1 мм, кутів нахилу таза і крижі більш ніж 1°, а також збільшення величини сегментарного лордозу на рівні L5-S1 більш ніж 15° або поодинці, або в їх сукупності, констатують про дисфункцію крижово-клубового суглоба хребта.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №134650, UA, МПК A61B 5/00, G03B 42/02 (2006.01). Спосіб діагностики дисфункції крижово-клубового суглоба хребта. /Стауде В.А., Златнік Р.В. (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка№u201900047; заявл. 02.01.2019; опубл. 27.05.2019, бюл. № 10/2019.

Колекції