152960 Комплект інструментів для формування ложа під ендопротез міжхребцевого диска в міжтіловому проміжку шийного відділу хребта

Анотація

Комплект інструментів для формування ложа під ендопротез міжхребцевого диска в міжтіловому проміжку шийного відділу хребта містить функціонально розділені між собою електроніж, конхотом, кюретажну ложку, а також штучний формувач ложа. Додатково оснащений інструментом для доставки і розташування в міжтіловому проміжку формувача ложа у вигляді шарнірно з'єднаних між собою двох бранш, передні кінці яких виконано підковоподібної форми у вигляді розділених між собою відростків опуклої форми з утворенням між ними крізних порожнин, а на кожному із відростків сформований притискач формувача. Притискачі кожного із передніх кінців бранш розташовані по різні боки від осі симетрії кожного переднього кінця бранш і на рівній відстані від неї та по нормалі до опорної пластини формувача, а задні кінці бранш виготовлені зігнутими в сагітальній площині нижче поздовжньої осі шарніра. На задніх кінцях бранш сформовані кільця для їх утримування і кремальєра, а притискачі виконані у вигляді прямокутних виїмок з можливістю часткового охоплення ними відповідних контактних поверхонь опорної пластини формувача

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №152960, UA, МПК A61B 17/00, A61B 17/70; A61B 17/122; A61B 17/3211. Комплект інструментів для формування ложа під ендопротез міжхребцевого диска в міжтіловому проміжку шийного відділу хребта /Радченко В.О.; Корж М.О.; Сіренко О.А.; Федотова І.Ф.; Попов А.І.; Попсуйшапка К.О.; Чернишов О.Г.; Палкін Б.В.; Палкін О.В.; Диннік О.А.; Тимченко І.Б.; Гольбаум М.Б. (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка u202203775; заявл. 11.10.2022; опубл. 03.05.2023, бюл. № 18/2023

Колекції