66537 СПОСІБ ІНІЦІЮВАННЯ БАКТЕРИЦИДНОСТІ ПОКРИТТЯ З ОКСИДУ ТИТАНУ НА ПОВЕРХНІ ТИТАНОВОГО ІМПЛАНТАТА.

Анотація

Спосіб ініціювання бактерицидності покриття з оксиду титану на поверхні титанового імплантата полягає у збудженні фотокаталітичних якостей покриття з оксиду титану шляхом дії на нього рентгенівським випромінюванням.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. №66537, UA, МПК C25D11/00; A61B17/58 СПОСІБ ІНІЦІЮВАННЯ БАКТЕРИЦИДНОСТІ ПОКРИТТЯ З ОКСИДУ ТИТАНУ НА ПОВЕРХНІ ТИТАНОВОГО ІМПЛАНТАТА. Винахідник(и): Корж М.О.; Радченко В.О.; Дєдух Н.В.; Малишкіна С.В.; Тимченко І.Б.; Білоус В.А.; Леонов С.О.; Хороший В.М.; Холомєєв М.Г.; Носов Г.І. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201107086; заявл. 06.06.2011; опубл. 10.01.2012, бюл. № 1/2012.

Колекції