37740 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДНЬОЇ НАКІСТКОВОЇ ДИНАМІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ СЕГМЕНТІВ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2008

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для передньої накісткової динамічної фіксації сегментів шийного відділу хребта містить передню шийну пластину з довгастими наскрізними отворами для фіксації пластини до кістки, виконаними кожний з розширеною та звуженою частинами і розташованими уздовж поздовжньої осі симетрії пластини вісесиметрично по двоє, в яких установлені з можливістю переміщення кріпильні кісткові гвинти так, що опорна головка кожного кісткового гвинта розміщена в розширеній частині отвору над опорною ділянкою його стінки. Кожний кріпильний кістковий гвинт споряджений ступінчастою стопорною шайбою і розміщений в її центральному отворі, кожна стопорна шайба виконана конгруентною профілю отвору, в якому разом з нею установлений кістковий гвинт, у площині, перпендикулярній поздовжній осі симетрії отвору, і такою, що складається з двох невід'ємних частин - опорної частини шайби, розташованої в розширеній частині отвору із зазором відносно опорної ділянки його стінки і виконаної розширеною та із заглибленням, в якому розміщена опорна головка кісткового гвинта, і розташованої у решті отвору фіксувальної частини шайби, виконаної звуженою та спорядженої на її вільному торці гострими зубцями висотою у межах від 1,5 мм до 3,0 мм, причому товщина фіксувальної частини шайби, виміряна на рівні основи зубців, більше товщини пластини у місці знаходження розширеної частини отвору.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. №37740, UA, МПК A61B17/56 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕДНЬОЇ НАКІСТКОВОЇ ДИНАМІЧНОЇ ФІКСАЦІЇ СЕГМЕНТІВ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА. Винахідник(и): Бариш О.Є.; Долуда Я.А.; Чепурний В.А. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u200807640; заявл. 04.06.2008; опубл. 10.12.2008, бюл. № 23/2008.

Колекції