144994 Спосіб діагностики порушень метаболізму сполучної тканини у хворих із дегенеративними захворюваннями колінного суглоба та прогнозування результатів ендопротезування

Анотація

Спосіб діагностики порушень метаболізму сполучної тканини у хворих із дегенеративними захворюваннями колінного суглоба та прогнозування результатів ендопротезування включає дослідження показників крові, а саме загальних хондроїтинсульфатів. Проводять біохімічне та загальноклінічне дослідження крові. Визначають активність кислої та лужної фосфатаз, а також вміст глікопротеїнів, загального холестеролу, вільної та білково-зв'язаної фракцій гідроксипроліну. Отримані показники оцінюють в балах. При цьому за 1 бал приймають 10 % відхилення від межі норми. При кількості балів до 30 балів свідчить про очікування після операції мінімальної вірогідності розвитку післяопераційних ускладнень у вигляді контрактур після ендопротезування колінного суглоба. За умов наявності коморбідної патології (артеріальної гіпертензії, ожиріння, атеросклерозу) додатково додається 10 балів. При кількості балів від 30 до 50 після ендопротезування очікують помірну вірогідність розвитку післяопераційних порушень у вигляді контрактур. При кількості балів більше ніж 50, особливо, при наявності коморбідної патології, після ендопротезування очікують високу вірогідність виникнення післяопераційних ускладнень у вигляді контрактур, що потребує для покращення результатів обов'язкової попередньої підготовки хворого до оперативного втручання із корекцією метаболічних порушень.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №144994, UA, МПК G01N 33/48 (2006.01). Спосіб діагностики порушень метаболізму сполучної тканини у хворих із дегенеративними захворюваннями колінного суглоба та прогнозування результатів ендопротезування /Леонтьєва Ф.С.; Філіпенко В.А. Туляков В.О.; Танькут В.О.; Танькут О.В.; Морозенко Д.В.; Арутюнян З.А. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u202003583; заявл. 15.06.2020.; опубл. 10.11.2020, бюл. № 21/2020.

Колекції