51372 Комплект інструментів для формування ложа під ендопротез міжхребцевого диска в міжтіловому проміжку шийного відділу хребта

Анотація

Комплект інструментів для формування ложа під ендопротез міжхребцевого диска в міжтіловому проміжку шийного відділу хребта, що містить функціонально розділені між собою електроніж, конхотом і кюретажну ложку. Він додатково має штучний формувач ложа, виконаний у вигляді опорної пластини криволінійної опуклої форми із біоінертного металевого матеріалу, переважно титану, що ідентична зовнішній поверхні передньої частини нижньорозташованого хребця шийного відділу реконструйованого сегмента хребта, при цьому внутрішня поверхня опорної пластини з'єднана з двома паралельно розташованими вздовж горизонтальної площини металевими браншами з гостро заточеними передніми торцями і на відстані одна від одної, що дорівнює ширині і довжині ендопротеза міжхребцевого диска, і на рівній відстані від подовжньої осі опорної пластини, а висота бранш в сагітальній площині дорівнює висоті міжтілового проміжку реконструйованого сегмента хребта, при цьому на задній поверхні опорної пластини в середній її частині виготовлений виступ з отвором на вільному його кінці з розташованим в ньому кріпильним гвинтом.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №151372, UA, МПК A61B 17/00, A61F 2/46. (2006.01) Комплект інструментів для формування ложа під ендопротез міжхребцевого диска в міжтіловому проміжку шийного відділу хребта /Радченко В.О.; Корж М.О.; Сіренко О.А.; Притула І.М.; Волошин О.В.; Слюнін Є.В.; Барков О.О.; Чернишов О.Г.; Тимченко І.Б. (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка u202107622; заявл. 28.12.2021; опубл. 13.07.2022, бюл. № 28/2022.

Колекції