147662 ЕНДОПРОТЕЗ МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКА ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Анотація

Ендопротез міжхребцевого диска шийного відділу хребта містить шарнірно з'єднані між собою і виконані із біоінертного матеріалу, наприклад штучного сапфіра, дві, розташовані одна над одною, верхню і нижню, несучі пластини з елементами фіксації їх із замикальними пластинами верхньо- і нижньорозташованих хребців реконструйованого сегмента хребта, а також сформовані на суміжних поверхнях несучих пластин відповідно напівсферичну кулю і напівсферичну западину, встановлені одна в одну з можливістю кутового нахилу і ротаційних рухів несучих пластин навколо їх загальної вертикальної осі. Також ендопротез оснащений додатковим елементом фіксації його з елементами реконструйованого сегмента хребта у вигляді вставки із силіконової гуми або каучуку, з пружністю її від 50 % до 500 %, розташованої в просторі між передніми поверхнями несучих пластин і внутрішніми поверхнями обох суміжних хребців в зоні виконання доступу для ендопротеза.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №147662, UA, МПК (2006.01) A61B17/56; A61F2/44. ЕНДОПРОТЕЗ МІЖХРЕБЦЕВОГО ДИСКА ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА /Радченко В.О.; Корж М.О.; Сіренко О.А.; Тимченко І.Б.; Попсуйшапка К.О.; Чернишов О.Г.; Барков О.О.; Диннік О.А. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка u202008190; Заявлено 21.12.2020; Опубл. 02.06.2021, бюл. № 23/2021.

Колекції