135420 Спосіб пункційної вертебропластики ушкоджених тіл хребців.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб пункційної вертебропластики ушкоджених тіл хребців заснований на виконанні заднього доступу до тіла хребця і дискретному введенні в нього під тиском і рентгенконтролем в декілька етапів розрахункового об'єму речовини - кісткового цементу з подальшою витримкою часу для його затвердіння. На першому етапі консолідації тіла хребця визначають патологічний стан його задньої стінки і у випадку її неспроможності формують із речовини вертикальну перегородку у фронтальній площині, розташовану на відстані від задньої стінки хребця, що дорівнює 0,4-0,5 усієї його довжини в сагітальному напрямку. По мірі затвердіння перегородки протягом 0,5-3,0 хвилин здійснюють на наступних етапах послідовну консолідацію рештки тіла хребця від передньої його стінки до перегородки.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №135420, UA, МПК A61B 17/56 (2006.01), A61M 5/20 (2006.01). Спосіб пункційної вертебропластики ушкоджених тіл хребців. /Куценко В.О., Попов А.І., Перфільєв О.В., Гниря М.Ю. (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка№u201901252; заявл. 07.02.2019; опубл. 25.06.2019, бюл. № 12/2019.

Колекції