79708 СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ РЕГЕНЕРАЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ.

Анотація

Спосіб прогнозування перебігу регенерації кісткової тканини шляхом вилучення кісткового мозку, приготування суспензії клітин кісткового мозку, висівання клітин кісткового мозку та їх культивування у живильному середовищі до утворення колоній фібробластів, обчислення кількості колоній фібробластів та порівняння її з контрольною кількістю колоній фібробластів, утворених з ідентичної кількості висіяних клітин кісткового мозку. Кістковий мозок вилучають з інтактної кістки лабораторного щура, клітини кісткового мозку одночасно висівають у рівних кількостях, принаймні у шести окремих ємностях, у трьох з яких містять контрольні проби, а у трьох інших - дослідні проби, і культивують у живильному середовищі впродовж однакового періоду часу, принаймні шести діб, з утворенням в результаті контрольної культури клітин у ємностях з контрольними пробами та дослідної культури клітин у ємностях з дослідними пробами. Порівнюють кількість утворених колоній фібробластів у дослідній та контрольній культурах клітин обчисленням їх співвідношення і за його значенням оцінюють ступінь інтенсивності регенерації кісткової тканини.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №79708, UA, МПК A61B10/02; G01N33/483 (2006.01) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ РЕГЕНЕРАЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ. /Корж М.О.; Радченко В.О.; Дєдух Н.В.; Малишкіна С.В.; Нікольченко О.А.; Побєл Є.А.; Костерін С.Б.; Чепурний В.А. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201213453; Заявл. 26.11.2012; Опубл. 25.04.2013, бюл. № 8/2013.

Колекції