105454 СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ ДІАФІЗУ ДОВГОЇ ТРУБЧАСТОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ ЗІ ЗБЕРЕЖЕНИМ РОСТОМ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2016

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб хірургічного лікування деформації діафізу довгої трубчастої кістки у дітей зі збереженим ростом включає визначення виду та величини зміни кутового параметра діафізу кістки, корекцію цього кута до норми шляхом остеотомії на вершині цієї деформації і наступну фіксацію між собою проксимального і дистального фрагментів діафізу кістки. Додатково виконують з латерального і медіального боків кістки дистальніше або проксимальніше наросткових зон і на відстані 2-3 см від них по одному скрізному отвору, а фіксацію фрагментів кістки здійснюють за допомогою двох гнучких титанових стержнів з діаметром кожного із них, що дорівнює приблизно одній третині внутрішнього діаметра кістково-мозкового каналу. При цьому стержні вводять інтрамедулярно в даний канал під рентгенконтролем через зазначені отвори таким чином, що один із стержнів впроваджують в кістково-мозковий канал з латерального боку, не доходячи 2-3 см до протилежної наросткової зони, а другий стержень - з медіального боку. Вільні кінці стержнів, що виступають із отворів кістки, виконують із нарізними отворами і закріплюють їх до кісткових частин відповідно епіфізів кістки за допомогою гвинтів, які впроваджують через зазначені нарізні отвори, а у післяопераційному періоді здійснюють динамічне спостереження за хворим один раз на три місяці з проведеним клініко-рентгенологічного дослідження для визначення терміну видалення стержнів із організму хворого.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №105454, UA, МПК A61B17/56; A61B17/72 СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ ДІАФІЗУ ДОВГОЇ ТРУБЧАСТОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ ЗІ ЗБЕРЕЖЕНИМ РОСТОМ. Винахідник(и): Корольков О.І. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201507763; заявл. 04.08.2015; опубл. 25.03.2016, бюл. № 6/2016.

Колекції