98476 СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ КУТОВИХ ЕПІМЕТАФІЗАРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ДОВГИХ КІСТОК КІНЦІВОК У ТВАРИН, ЯКІ РОСТУТЬ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2015

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб моделювання кутових епіметафізарних деформацій довгих кісток кінцівок у тварин, які ростуть, включає локальне блокування росту наросткової зони кістки. Виконують шляхом тимчасового екстраперіостального накладання відповідно поздовжній осі кістки на одній із її поверхонь строго посередині епіметафізарної ділянки фіксуючої пластини з двома гвинтами, що закріплюється у епіфізі та метафізі кістки, відповідно, і після досягнення запланованого кута деформації пластину видаляють.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №98476, UA, МПК A61B17/56; 09B23/28 СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ КУТОВИХ ЕПІМЕТАФІЗАРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ДОВГИХ КІСТОК КІНЦІВОК У ТВАРИН, ЯКІ РОСТУТЬ. Винахідник(и): Хмизов С.О., Єршов Д.В., Никольченко О.А., Даніщук З.М., Рокутов В.С. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201412859; заявл. 01.12.2014; опубл. 27.04.2015, бюл. № 8/2015.

Колекції