110742 БРЕЙСИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КЛИШОНОГОСТІ У ДІТЕЙ ПО МЕТОДУ ПОНСЕТІ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2016

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Брейси для лікування клишоногості у дітей по методу понсеті до медицини, а саме - до ортопедичних пристроїв для фіксації стоп у дітей при лікуванні клишоногості і містять вузол фіксації з черевиками, до складу якого входить елемент приєднання до черевика, пристрій регулювання відстані між черевиками. Пристрій регулювання відстані між черевиками виконаний у вигляді двох паралельних стрижнів, з'єднаних один одним за допомогою муфт, що охоплюють стрижні з можливістю їхнього ковзання і подальшої фіксації, а вузол фіксації з черевиками виконаний у вигляді сфери, розташованої всередині втулки з можливістю її вільного повороту на сферичний кут і, таким чином, забезпечують спрощення конструкції пристрою.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на винахід №110742, UA, МПК A61F5/00; A61F5/04 БРЕЙСИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КЛИШОНОГОСТІ У ДІТЕЙ ПО МЕТОДУ ПОНСЕТІ. Винахідник(и): Кікош Г.В.; Казачкова Д.О.; Корольков О.І. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №a201408033; заявл. 16.07.2014; опубл. 10.02.2016, бюл. № 3/2016.

Колекції