97376 АПАРАТ ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ КІСТКОВИХ ФРАГМЕНТІВ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2015

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Апарат зовнішньої фіксації кісткових фрагментів містить бічні нарізні штанги з розташованими на них затискними мутрами і контрмутрами, дві перфоровані фігурні пластини з циліндричними отворами і дугоподібними прорізями, і мають опори, в яких виконані крізні отвори для розміщення в них кісткових нарізних стрижнів. Апарат оснащений додатково проміжними втулками, один із кінців яких встановлений в циліндричних пазах, виготовлених в отворах пластин, а другий кінець втулок виконаний півсферичним з можливістю взаємодії з внутрішньою поверхнею мутри, що виконана за формою, аналогічною формі півсферичної частини проміжної втулки. При цьому внутрішній діаметр зазначених втулок перевищує зовнішній діаметр штанг, а перфоровані пластини розташовані в середній частині опор. З кожної сторони пластин встановлені одна над одною по дві штанги.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №97376, UA, МПК A61B17/60 A61B17/94 АПАРАТ ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ КІСТКОВИХ ФРАГМЕНТІВ. Винахідник(и): Корж М.О., Хмизов С.О., Ковальов А.М., Тарасенко В.Ф., Єршов Д.В. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201410892; заявл. 06.10.2014; опубл. 10.03.2015, бюл. № 5/2015.

Колекції