151605 Інтрамедулярний телескопічний фіксатор для лікування переломів та дефектів довгих кісток у дітей з вродженим псевдоартрозом та незавершеним ростом

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022-08-17

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Інтрамедулярний телескопічний фіксатор містить трубку і встановлений в неї з можливістю аксіального переміщення металевий стержень з розташованими на них блокуючими та антиротаційними елементами. Антиротацийні елементи на трубці виконані у вигляді двох, повернутих один до одного усередині її порожнини плоских виступів, рівновіддалених від поздовжньої осі трубки, а на стержні – у вигляді двох плоских скосів, розташованих з можливістю взаємодії з виступами трубки. На виступах трубки виконані в декілька рядів по їх довжині пилоподібні гребінки із зубцями яких взаємодіють защіпки, встановлені в крізних прорізях внутрішньої порожнини стержня, заповненої пружним матеріалом у вигляді силіконової гуми або каучуку з пружністю у межах від 200 до 500 %.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель №151605 UA, МПК А61В17/72. Інтрамедулярний телескопічний фіксатор для лікування переломів та дефектів довгих кісток у дітей з вродженим псевдоартрозом та незавершеним ростом / Кацалап Є.С., Хмизов С.О., Ковальов А.М., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д. (Патентовласник ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка НАМН України"). заявка u202200760 від 21.02.2022. Опубл. 17.08.2022, бюл. №33

Колекції