134070 Спосіб прогнозування результатів хірургічного лікування хворих на дегенеративні захворювання поперекового відділу хребта.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб прогнозування результатів хірургічного лікування хворих на дегенеративні захворювання поперекового відділу хребта, який здійснюють шляхом проведення комп'ютерної томографії та визначення структурних показників паравертебральних м'язів тим, що до хірургічного лікування виконують серію КТ-зображень аксіальних зрізів області хребта пацієнта, що представляється у форматі DICOM, здійснюють ручне введення контурів м'язів за досліджуваним зображенням, на основі яких розраховують параметри площі поперечного перерізу відповідних м'язів, для кожного м'яза розраховують структурні показники, а саме склад жирової, сполучної тканини в m. erector spinae та м'язової тканин, на основі отриманих даних прогнозують ступінь тяжкості порушень дієздатності після операції, незадовільний результат хірургічного лікування є загальний вміст жиру в них понад 14,5 % та значно менший вміст м'язової тканини у випрямлячі хребта (т. erector spinae) у групі хворих із незадовільними результатами хірургічного лікування порівняно з групою із найкращими, за умов меншого вмісту жиру у хворих спостерігають мінімальні або помірні порушення дієздатності після операції.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №134070, UA, МПКA61B 6/03 (2006.01), G06T 7/40 (2017.01). Спосіб прогнозування результатів хірургічного лікування хворих на дегенеративні захворювання поперекового відділу хребта. /Радченко В.О., Скиданов А.Г. (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201812531; заявл. 17.12.2018; опубл. 25.04.2019, бюл. № 8/2019.

Колекції