107095 ПРИСТРІЙ ДЛЯ БІОПСІЇ М'ЯКИХ ТКАНИН.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2016

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для біопсії м'яких тканин містить співвісно встановлені одна в одній з можливістю відносного переміщення між собою зовнішню порожнисту голку з косим зрізом і внутрішню напівтрубчасту голку з різальною кромкою у вигляді спіралі на її проксимальному кінці і поздовжнім пазом, в якому встановлений плоский пружинний ніж з зігнутим медіально його кінцем. Він додатково оснащений утримувачем біоптату, виконаним у вигляді двох шарнірно з'єднаних між собою важелів, на одному кінці яких розташовані затискні дугові губки з товщиною в поперечному їх перерізі, що дорівнює товщині стінки внутрішньої голки, а на другому кінці - державки.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №107095, UA, МПК A61B10/02 ПРИСТРІЙ ДЛЯ БІОПСІЇ М'ЯКИХ ТКАНИН. Винахідник(и): Корж М.О., Радченко В.О., Куценко В.О., Попов А.І., Чернишов О.Г. (UA), (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201510352; заявл. 23.10.2015;опубл. 25.05.2016, бюл. № 10/2016.

Колекції