72399 Спосіб ендопротезування вертлюжної западини і ендопротез для його виконання

Анотація

Спосіб ендопротезування вертлюжної западини включає формування склепіння западини під опорну чашку ендопротеза, виконання ніші у здухвинній кістці, введення і закріплення в ній фіксуючого елемента зазначеної чашки. Нішу в здухвинній кістці виконують частковим розшаруванням знизу вгору її верхнього крила і відділенням розшарованої зовнішньої кортикальної пластини на величину відносно останнього масиву кістки, що забезпечує перекриття зазначеною пластиною бічної частини опорної чашки, що розташовується за межами западини, а закріплення фіксуючого елемента чашки виконують шляхом заклинювання його в ніші.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент № 72399 А, UA МПК A61F2/32. Спосіб ендопротезування вертлюжної западини і ендопротез для його виконання / Корж М.О., Мітелева З.М., Карпінський М.Ю., Філіпенко В.А., Вирва О.Є., Суббота І.А., Танькут В.О., Тимченко І.Б. (Патентовласник Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України). заявка 20031211997 від 22.12.2003. Опубл. 15.02.2005. бюл. № 2/2005

Колекції