95149 ІМПЛАНТАТ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СПОНДИЛОЛІЗНОГО СПОНДИЛОЛІСТЕЗУ ІЗ ПЕРЕДНЬОГО ДОСТУПУ

Анотація

Імплантат для хірургічного лікування спондилолізного спондилолістезу із переднього доступу містить трансплантат та механізми вправлення та фіксації вправленого хребця артродезованого сегменту хребта. Трансплантат виконаний складовим із двох пластинчастих стрижнів, верхнього і нижнього, накладених один на другий з можливістю переміщення верхнього стрижня відносно нижнього. Ширина обох стрижнів в сагітальній площині складає у межах 0,6-0,7 ширини міжтілового проміжку, а загальна висота трансплантату у зібраному вигляді дорівнює необхідній висоті міжхребцевого диска. Верхній стрижень оснащений поздовжніми ребордами і перпендикулярно розташованими до них виступом і кронштейном з отворами в кожному із них, через отвір виступу просунутий кріпильний гвинт для закріплення цього стрижня до тіла верхньорозташованого зміщеного хребця, а через отвір кронштейна встановлений механізм вправлення зміщеного хребця у вигляді втягуючого гвинта з циліндричною головкою, з'єднуючого обидва стрижні між собою. Нижній стрижень виконаний Пподібної форми і оснащений поздовжніми і поперечними отворами, а механізм фіксації вправленого хребця являє собою набір конічно-загострених з обох кінців циліндрів, встановлених в поперечних отворах нижнього стрижня з можливістю взаємодії їх із циліндричними штовхачами, розташованими в поздовжніх отворах.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №95149, UA, МПК A61B17/56; A61B17/58 ІМПЛАНТАТ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СПОНДИЛОЛІЗНОГО СПОНДИЛОЛІСТЕЗУ ІЗ ПЕРЕДНЬОГО ДОСТУПУ [UA] Радченко В.О., Куценко В.О., Сіренко О.А., Федотова І.Ф., Попов А.І., Шманько О.П., Чернишов О.Г., Лисак М.В., Палкін О.В. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка № u201407412; заявл. 02.07.2014; опубл. 10.12.2014, бюл. № 23/2014.

Колекції