62170 Спосіб непрямої оцінки функціонального стану опорно-рухового апарату людини

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2003-12-15

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб непрямої оцінки функціонального стану опорно-рухового апарату людини, що заснований на розташуванні пацієнта на статографі, виконанні пацієнтом на ньому першого кроку, реєстрації статограми першого кроку та наступному її аналізі. На статограмі наносять лінію, яка проходить через точку початку руху і паралельна проекції фронтальної площини, визначають взаємне розташування криволінійного відрізка траєкторії переносу центра ваги на опорну ногу відносно зазначеної лінії і при розташуванні точки перегину відрізка траєкторії переносу центра ваги на опорну ногу над лінією проекції фронтальної площини, а точки, яка характеризує на статограмі кінець відрізка, який досліджується, - під вказаною лінією, діагностують порушення опорної функції хребта.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 62170, UA МПК A61B5/103. Спосіб непрямої оцінки функціонального стану опорно-рухового апарату людини / Карпінський М.Ю., Левшин О.А., Мітелев Д.А., Радченко В.О., Суббота І.А., Тяжелов О.А. (Патентовласник Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України). заявка а2003010063 від 03.01.2003. Опубл. 15.12.2003. бюл. № 12/2003

Колекції