70946 Спосіб діагностики диспластичних деформацій колінного суглоба

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2012-06-25

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до медицини, а саме до ортопедії. Завдання даної корисної моделі полягає у створенні способу діагностики диспластичних деформацій колінного суглоба, який дозволяє враховувати геометричні особливості будови виростків стегнової кістки та їх співвідношення до довжини надколінка та довжини зв’язки надколінка і підвищити, таким чином, вірогідність результатів діагностики. Для цього, в способі діагностики диспластичних деформацій колінного суглоба, заснованому на виконанні рентгенограм колінного суглоба в сагітальній площині, вимірюванні на зазначеній рентгенограмі довжини надколінка, а також довжини його зв’язки, додатково визначають на рентгенограмі центри обертання і вимірюють радіуси кривизни передньої та задньої ковзних поверхонь виростка стегнової кістки, а також відстань між даними центрами обертання цих поверхонь, розраховують індекс патології колінного суглоба і при умові даного індекса 0,4<J<0,45констатують диспластичну деформацію колінного суглоба.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 70946 UA. МПК (2012.01) А61В8/08, А61В10/00, А61В6/02. Спосіб діагностики диспластичних деформацій колінного суглоба / Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д., Пустовойт Б.А., Пустовойт Є.Б. (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка u201115699 від 30.12.2011. Опубл. 25.06.2012.–Бюл. №12

Колекції