107666 СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГІГАНТИЗМУ СТОП У ДІТЕЙ.

Зображення мініатюри

Дата

2016

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб хірургічного лікування гігантизму стоп у дітей заснований на висіченні окістя плесневих кісток разом з міжкістковими м'язами та підшкірно-жировою клітковиною, деструкції відповідних наросткових зон плесневих кісток і проксимальних фаланг пальців і наступній іммобілізації стопи на визначений термін. Деструкцію наросткових зон плесневих кісток і фаланг пальців виконують методом термокоагуляції шляхом проколу кожної наросткової зони електродом, з'єднаним із джерелом електричного струму 100-120 А, тривалістю дії струму при кожному проколі 35-45 с, при цьому проколи здійснюють в 3-6-ти місцях наросткової зони по всьому її колу.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №107666, UA, МПК A61B17/56 СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ГІГАНТИЗМУ СТОП У ДІТЕЙ. Винахідник(и): Хмизов С.О.; Єршов Д.В.; Гарбузняк І.М.; Рокутов В.С. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201507578; заявл. 29.07.2015; опубл. 24.06.2016, бюл. № 12/2016.

Колекції