95932 СПОСІБ ПЛАСТИКИ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ДЕФЕКТУ КУЛЬШОВОЇ ЗАПАДИНИ ПРИ ТОТАЛЬНОМУ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2015

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб пластики посттравматичного дефекту кульшової западини при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба оснований на виготовленні автотрансплантата з резектованої голівки стегнової кістки за формою зони дефекту западини, введенні його у западину, припасуванні за допомогою імпактора і наступній обробці фрезою виступаючої частини автотрансплантата під ложе для штучного ацетабулярного компонента ендопротеза. Перед пластикою западини здійснюють закрите вправлення вивиху стегна за допомогою стержневого дистрактора із зовнішньою фіксацією до первинного розташування голівки в западині, утримують стегно в цьому його положенні до моменту консо олідації кісткової тканини дефектної зони западини, після чого дистрактор стегна демонтують.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель №95932 UA. МПК A61B17/56, A61F2/34. Спосіб пластики посттравматичного дефекту кульшової западини при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба / Філіпенко В.А., Бондаренко С.Є., Хмизов С.О. (Патентовласник: Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України"). Заявка u201408480 від 25.07.2014. Опубл. 12.01.2015, бюл. №1/2015.

Колекції