58274 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОЗАОСЕРЕДКОВОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2003

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для позаосередкового остеосинтезу містить опору, виконану у вигляді роз'ємної замкненої рами, та повзуни. Рама складається з трьох різьбових штанг, на яких за допомогою гайок переміщуються та фіксуються повзуни. Повзуни виконані у вигляді фігурних планок з циліндричними отворами, в одному з яких з можливістю повороту у площині фігурної планки за допомогою фіксуючих болтів та шайб встановлено стержнеутримувачі. Кожен з крайніх стержнеутримувачів має шийку, в якій виконано різьбовий отвір під фіксуючий болт, та планку з циліндричними отворами, в яких встановлено з можливістю переміщення відносно планки за допомогою гайок черезкісткові різьбові стержні. Середній стержнеутримувач складається з двох стержнеутримувачів, один з яких виконаний аналогічно крайнім, а другий в шийці має різьбовий стержень, який входить в різьбовий отвір першого. Між другим стержнеутримувачем та фігурною планкою розташована шайба.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. №58274, UA, МПК A61B17/58 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОЗАОСЕРЕДКОВОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ. Винахідник(и): Хмизов С.О., Тихоненко О.А. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №2002118905; заявл. 08.11.2002; опубл. 15.07.2003, бюл. № 7/2003

Колекції