48695 КЕРАМІЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПЛАСТИКИ КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ.

Анотація

Керамічний матеріал для пластики кісткових дефектів має у своєму складі гідроксилапатит та як антибактеріальну речовину срібло, іони якого введені у структуру гідроксилапатиту

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. №48695, UA, МПК A61F2/28; A61K6/033 КЕРАМІЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПЛАСТИКИ КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ. Винахідник(и): Корж М.О.; Філіпенко В.А.; Ульянчич Н.В.; Дєдух Н.В.; Малишкіна С.В.; Авакумов А.Б.; Лихнякевич Т.Г.; Ашукіна Н.О.; Авакумов О.Б. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №2001117722; заявл. 12.11.2001; опубл. 15.08.2002, бюл. № 8/2002.

Колекції