60579 СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ СУГЛОБІВ НИЖНІХ КІНЦІВОК.

Анотація

Спосіб комплексного консервативного лікування хворих на остеоартроз суглобів нижніх кінцівок включає введення в організм хворого нестероїдних протизапальних препаратів та хондропротекторів та дію на дегенеративно змінені суглоби інфрачервоним лазерним випромінюванням. Спочатку опромінюють дегенеративно змінені суглоби інфрачервоним лазерним випромінюванням, а потім вводять в організм хворого нестероїдні протизапальні препарати та хондропротектори.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. №60579, UA, МПК A61N5/067; A61K31/196 СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ СУГЛОБІВ НИЖНІХ КІНЦІВОК. Винахідник(и): Корж М.О.; Маколінець В.І.; Дєдух Н.В.; Зупанець І.А.; Гращенкова Т.М.; Малишкіна С.В.; Маколінець К.В. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201013838; заявл. 22.11.2010; опубл. 25.06.2011, бюл. № 12/2011.

Колекції