58892 Спосіб непрямої оцінки функціонального стану опорно-рухового апарату людини

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2003-08-15

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб непрямої оцінки функціонального стану опорно-рухового апарату людини заснований на отриманні статограм при двохопорному стоянні та стоянні з переважною опорою на кожну з нижніх кінцівок із наступним порівняльним аналізом проекцій загального центра мас на площині опори при одноопорному стоянні на правій та лівій кінцівках відносно сагітальної площини, яка проходить через центр проекції загального центра мас при двохопорному стоянні. Додатково визначають кути між лініями, які з'єднують проекцію загального центра мас при двохопорному стоянні з центрами його проекцій на площині опори, які отримані при одноопорному стоянні, та лінією, що паралельна сагітальній площині. При наявності різниці зазначених кутів діагностують захворювання хребта.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент № 58892 А, UA МПК A61B5/103. Спосіб непрямої оцінки функціонального стану опорно-рухового апарату людини / Карпінський М.Ю., Мітелев Д.А., Радченко В.О., Рябов О.В., Суббота І.А. (Патентовласник Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України). заявка 2002119151 від 18.11.2002. Опубл. 15.08.2003. бюл. № 8/2003

Колекції