142816 Телескопічний ендопротез тіла хребця

Анотація

Телескопічний ендопротез тіла хребця містить два розсувні між собою в осьовому напрямку несучі блоки, верхньо- і нижньорозташовані, на торцях яких виготовлені шилоподібні фіксатори. При цьому один із несучих блоків, наприклад нижньоозташований, виготовлений у вигляді стакана з суцільною внутрішньою порожниною, а інший блок - у вигляді стержня, зовнішня форма якого аналогічна внутрішній порожнині стакана, стержень встановлений в порожнині стакана таким чином, що між його дном і нижнім торцем стержня утворюється визначений проміжок, а в бічній частині стакана в зоні розташування проміжку виготовлений крізний отвір із встановленою в ньому знімною трубкою для нагнітання через зазначений отвір і трубку під тиском у даний проміжок у рідинному стані самотвердіючої речовини, переважно кісткового цементу.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №142816, UA, МПК A61F 2/44 (2006.01), A61B 17/56 (2006.01) Телескопічний ендопротез тіла хребця /Корж М.О.; Радченко В.О.; Попов А.І.; Гурін І.В.; Куценко В.О.; Диннік О.А.; Тимченко І.Б.); Кравцов Я.В. (UA ). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u202000722; заявл. 06.02.2020; опубл. 25.06.2020, бюл. № 12/2020.

Колекції