134060 Монокристаличний ендопротез міжхребцевого диска шийного відділу хребта.

Анотація

Монокристалічний ендопротез міжхребцевого диска шийного відділу хребта містить шарнірно з'єднані між собою і виготовлені із біоінертного матеріалу, наприклад штучного сапфіра, дві, розміщені одна над одною верхню і нижню пластини з елементами фіксації їх із замикальними пластинами тіл хребців у вигляді гребінки із поперечних трикутних зубців на зворотних поверхнях кожної пластини, а на суміжних поверхнях пластин конгруентно сформовані відповідно напівсферична куля і напівсферична западина, встановлені одна в одну з можливістю забезпечення рухливості обох пластин та ротаційних рухів навколо їх вертикальної осі. Напівсферичні куля і западина виконані різновисокими відносно одна до одної у наступному співвідношенні висоти западини і кулі як 0,65-0,8, а зубці елементів фіксації пластин виготовлені у вигляді двох груп прямокутних трикутників, кожна група із яких розташована по різні боки від вертикальної осі таким чином, що гіпотенузи трикутників одної групи зубців виконані похилими в бік дорзального, а гіпотенузи трикутників другої групи зубців - похилими в бік вентрального напрямків, при цьому суміжні між собою поверхні пластин виконані пласкими.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №134060, UA, МПК A61B 17/56 (2006.01), A61F 2/44 (2006.01). Монокристаличний ендопротез міжхребцевого диска шийного відділу хребта. /Корж М.О., Радченко В.О., Сіренко О.О., Питкіна А.С., Геращенко Я.М., Тимченко І.Б., Волошин О.В., Слюнін Є.В. (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201812453; заявл. 14.12.2018.; опубл. 25.04.2019, бюл. № 8/2019.

Колекції